Køb af skolebygninger

Der er en række punkter som det er vigtigt at sikre, når man som ny friskole skal finde egnede bygninger. På en række områder minder et skolekøb om en almindelig bolighandel, hvor der også laves skøde og tinglysning. Og på andre områder er der alligevel stor forskel.

Først og fremmeste er man ikke omfattet af forbrugerbeskyttelse, herunder fortrydelsesret. Dermed køber man som beset.

Hvis man ønsker at starte en friskole, og derved ønsker at overtage eksisterende skolebygninger fra den tidligere folkeskole, er det vigtigt at tjekke bygningernes stand, så man som friskole er forberedt på hvad der måtte komme af kommende udgifter til vedligeholdelse og forbedringer. Det bør også tjekkes, om der måtte være forurening på matriklen, herunder om der er olietanke.

Det er også vigtigt at sikre, at der foreligger synsrapport, da dette er påkrævet.

Handlen bør være betinget af godkendelse fra bank og forsikring, medmindre dette er afklaret på forhånd.

Det kan være værd at overveje, om det er muligt som friskole, at blive fritaget for betaling af grundskyld. En række kommuner giver denne mulighed.

endeligt skal man også overveje, hvad der skal medfølge af inventar. Normalt er det et punkt der kan give anledning til en del forhandling.

Leave a Comment

Filed under friskole

Comments are closed.