Monthly Archives: september 2019

Tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde foregår idag via tinglysningsrettens hjemmeside, og er således en digital proces. Siden 2009, er tinglysning af skøde ikke længere noget der foregår på papir.

Normalt varetages tinglysning af skøde af en advokat, som sørger for at skødet skrives korrekt, så der ikke opstår problemer bagefter.

I forbindelse med tinglysning af skøde, skal der også betales en tinglysningsafgift til tinglysningsretten. Afgiften beregnes som en procentsats tillagt en fast afgift på kr. 1660 oveni.

Hvor lang tid tager det at tinglyse et skøde?

Det tager normalt ca. 7-14 dage at få udarbejdet og tinglyst et skøde.  I gamle dage, hvor det hele foregik på papir og med alm. post, tog det væsentligt længere tid.

Hvor skal skødet tinglyses?

Uden tinglysning er skødet ikke sikret på 3. parts rettigheder. Tinglysningen er på den måde en vigtig sikringsakt.

Leave a Comment

Filed under friskole